Menu
Kosár
Telefonos rendelés, ügyfélszolgálat: +36 70 365 21 64

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKa www.falcohigi.hu, a FAL-CO7 takarítószolgálat Kft. webáruházának használatához

Hatályos 2020.09.25. napjától

1. Az ÁSZF hatálya, általános rendelkezések

A FAL-CO7 Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.falcohigi.hu weboldalon működtetett webáruháza (a továbbiakban: FalcoHigi online shop) útján az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.) szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújt.

A jelen ÁSZF rögzíti a FalcoHigi online shop használatára vonatkozó feltételeket, továbbá a Szolgáltató és a FalcoHigi online shop szolgáltatásait igénybevevő fogyasztó (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit.

Az ÁSZF elérhető és letölthető az alábbi oldalról: Általános Szerződési Feltételek.

A Szolgáltató adatai:

Név: FAL-CO7 Takarítószolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: FAL-CO7 Kft.

Székhely: H-1139 Budapest, Lomb u. 31/B

Cégjegyzékszáma: 01-09-717150

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 13068088-2-41

A Szolgáltató elérhetősége:

Honlap: www.falco7.hu

E-Mail: kozpont@falco7.hu

Telefon: (36 1) 780 45 13

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.

Adószám: 13504786-2-41

Elérhetőség: +36 1 430 1168, support@versanus.hu

Jelen ÁSZF alkalmazásában fogyasztónak az a 18. életévét betöltött természetes személy minősül, aki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.A szerződéskötés nyelve a magyar.

A FalcoHigi online shop használatára, a Szolgáltató és a Vásárló jogaira és kötelezettségeire kizárólag jelen ÁSZF-nek a megrendelés időpontjában hatályos rendelkezései az irányadók.A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a Szolgáltató a www.falcohigi.hu oldalon közzéteszi.

Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Szolgáltató a www.falcohigi.hu oldalon tájékoztatást tesz közzé az ÁSZF módosításáról.

A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezésére, a módosítás hatályba lépésének időpontját, valamint a módosított ÁSZF elérhetőségét. A Vásárló a módosított ÁSZF-et a módosítás hatálybalépését követő megrendelés során fogadja el.A FalcoHigi online shopban történő vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja.

A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. A FalcoHigi online shop által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, valamint a Vásárló és a Szolgáltató közötti Szerződés létrejöttének feltétele, hogy a Vásárló tudomásul vegye és – az erre szolgáló jelölőnégyzetek kipipálása útján – kifejezetten elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, valamint a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat.

Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető és letölthető az alábbi oldalról: https://falcohigi.hu/adatvedelmi-iranyelvek.

2. Regisztráció és megrendelés vendégként

A Vásárló a FalcoHigi online shopban regisztrált vásárlóként vagy regisztráció nélkül, vendégként vásárolhat.

2.1. A Vásárló regisztráció útján személyes FalcoHigi ügyfélfiókot hozhat létre.

A FalcoHigi ügyfélfiók létrehozásának feltétele, hogy a Vásárló tudomásul vegye és – az erre szolgáló jelölőnégyzetek kipipálása útján – kifejezetten elfogadja az ÁSZF-et, valamint a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat.

A regisztráció és a FalcoHigi ügyfélfiók használatának részletes feltételeit az ÁSZF 13. pontja tartalmazza.

2.2.

A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy regisztráció és FalcoHigi ügyfélfiók létrehozása nélkül vendégként hozzon létre megrendelést.

3. A megrendelés menete

A FalcoHigi online shopból történő megrendelésre minden nap 0-24 óra között van lehetőség.

A FalcoHigi online shopban megvásárolható termékek a www.falcohigi.hu oldalon tematikusan rendszerezve jelennek meg. Adott termékkategóriára kattintva jeleníthetők meg a kategóriához tartozó találatok. A találati oldalon a termék képe mellett feltüntetésre kerül a termék eladási ára, a termék megnevezése, valamint az esetleges figyelemfelhívó jelzések, feliratok.

A termékre vonatkozó további, részletes információk – így a termék részletes leírása, a termékjellemzők, a termékkel kapcsolatos figyelmeztetések, a termék összetevői, a termék használatával kapcsolatos információk, a termék gyártójának adatai – a termék képére, megnevezésére vagy a termék nevére a kattintással, a termékhez tartozó adatlapon (termékoldal) érhetők el.

A Vásárlónak a termékoldalon lehetősége van annak ellenőrzésére is, hogy a FalcoHigi online shopban kínált termék elérhető. A raktárkészlet adatok tájékoztató jellegűek.

3.1.

A regisztrált Vásárló e-mail címe és jelszava megadásával jelentkezhet be FalcoHigi ügyfélfiókjába.

Vendégként történő megrendelés esetén bejelentkezésre nincs szükség.

3.2.

A Vásárló a Raktáron címkével ellátott terméket, a kívánt mennyiség kiválasztását követően, a „Kosárba” gombra kattintással helyezheti a kosarába.

3.3.

A vásárló további termékek kiválasztásával folytathatja a vásárlást .

3.4.

Ha a Vásárló befejezte a vásárlást, a „Pénztár” gombra kattintva indíthatja el a megrendelést.

3.5

Ha a Vásárló rendelkezik kuponkóddal vagy levásárolható hűségponttal, akkor a pénztár oldalon adhatja meg a kedvezményre jogosító kuponkódot, valamint dönthet az eddig összegyűjtött hűségpontok levásárlásáról.

Egy hűségpont egy 1 Ft kedvezménynek minősül. Ebben a lépésben a vásárló megadja e-mail elérhetőségét, telefonszámát, vezeték- és keresztnevét.

3.6.

Ezt követően a vásárló a Tovább a szállítási módokhoz gombra kattintva kiválaszthatja a számára megfelelő szállítási módot, majd a Tovább a fizetési módhoz gombra kattintva tudja kiválasztani az általa preferált fizetési módot, illetve ebbe a lépésben adja meg számlázási adatait is.

A vásárló választhat, hogy magánszemélyként vagy cégként vásárol.

3.7.

A Tovább gombra kattintva a Vásárló a rendelés összesítő oldalra jut, ahol áttekinti az általa megvásárolni kívánt termékeket, a szállítás- és fizetés módját, valamint a vásárlás bruttó végösszegét.

A megrendelés befejezéséhez a Vásárlónak nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi és elfogadja az ÁSZF-et, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint az elállási jogra vonatkozó tájékoztatást.

A Vásárló nyilatkozatát az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával teheti meg.

A Megrendelem gomb megnyomásával a vásárló véglegesíti megrendelését.

3.8.

Online bankkártyával történő fizetés esetén a Vásárlónak a „Megrendelem” gombra kattintást követően kell megadnia bankkártyaadatait, majd a „Jóváhagyás” gombra kattintással hagyhatja jóvá a fizetést.

4. A megrendelés visszaigazolása és az adásvételi szerződés létrejötte

4.1. A megrendelés visszaigazolása

A megrendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezése a Vásárló részéről ajánlatnak minősül és ajánlati kötöttséget hoz létre.

A FalcoHigi online shopban leadott megrendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezéséről a Szolgáltató e-mailben automatikus visszaigazolást küld a Vásárló részére, mely tartalmazza a megrendelés részleteit.

A megrendelés megérkezésének automatikus visszaigazolása (a továbbiakban: megrendelés visszaigazolása) nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását és az adásvételi szerződés létrejöttét.

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha a megrendelése elküldésétől számított legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül a megrendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezéséről nem kap visszaigazolást

4.2. Az adásvételi szerződés létrejötte

A Szolgáltató a Vásárlót az ajánlat elfogadásáról és az adásvételi szerződés létrejöttéről a megrendelés kiszállítását megerősítő e-mailben tájékoztatja legkésőbb a megrendelés visszaigazolásától számított 3 (három) munkanapon belül.

A szállítás esetleges késedelméről a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásától számított legkésőbb 3 (három) munkanapon belül e-mail útján szintén tájékoztatja a Vásárlót.

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha a megrendelés megérkezésének visszaigazolásától számított legkésőbb 3 (három) munkanapon belül a kiszállítás megkezdéséről, illetve a szállítás esetleges késedelméről nem kap visszaigazolást.

A Szerződés alapján a Szolgáltató köteles a megrendelt terméket a Vásárlónak eladni és annak a Vásárló részére történő kiszállításáról gondoskodni, a Vásárló pedig köteles a vételárat és a szállítási költséget Szolgáltató részére megfizetni és a terméket átvenni.

A Vásárló a megrendelt termék felett tulajdonosként a termék komissiózásának napján jogosult rendelkezni.

A Szerződés megszűnik a Szolgáltató és a Vásárló szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésével.

A Szerződést megszünteti, ha a Szolgáltató vagy a Vásárló elállási jogát gyakorolja.

Ha a megrendelt termék a kiszállítás időpontjában nincs készleten és a Vásárló a hiányzó terméken kívül további terméket nem rendelt, úgy a Szolgáltató törli a megrendelést.

Ha a megrendelt termékek közül a kiszállítás időpontjában egy vagy több termék nincs készleten, akkor a Szolgáltató a szállítható termékeket küldi meg a Vásárló részére.

A Szolgáltató a nem szállítható termékekről, valamint a megrendelés esetleges törléséről a megrendelés megérkezésének visszaigazolásától számított 3 (három) munkanapon belül e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.

Amennyiben a Vásárló a nem szállítható termék vételárát már megfizette, azt a Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti a Vásárló részére.

5. Megrendelési értékhatárok

A FalcoHigi online shopból történő megrendelésnek alsó értékhatára (megrendelési minimum) nincs.

A FalcoHigi online shopból történő megrendelésnek felső értékhatára nincs.

6. Szállítás, szállítási díjak

A megrendelés során a Vásárló az alábbi szállítási lehetőségek közül választhat:szállítás a Vásárló által megadott számlázási címre vagy a számlázási címtől eltérő címre, személyes átvétel.

A FalcoHigi online shopban feltüntetett szállítási díjak magyar forintban értendők és magukba foglalják az általános forgalmi adót.

6.1. Szállítás számlázási címre vagy számlázási címtől eltérő címre (házhozszállítás)

A FalcoHigi online shopból megrendelt termék kiszállítása kizárólag Magyarország területére, létező magyarországi címre történik.

A megrendelt termék postafiók címre vagy postahivatalba történő kézbesítésére nincs lehetőség.

A házhozszállítást a Szolgáltató a kiszállítás visszaigazolásától számított 3 munkanapon belül biztosítja.

A Szolgáltató a kiszállítás megkezdéséről, illetve a szállítás esetleges késedelméről a Vásárlót a megrendelés visszaigazolásától számított 3 (három) munkanapon belül e-mail útján tájékoztatja.

A házhozszállítás díja 20.000 Ft alatti megrendelés esetén 3990 Ft (háromezer-kilencszázkilencven Ft). 20.000 Ft feletti megrendelés esetén 2990 Ft (kettőezer-kilencszázkilencven Ft).

Ha a megrendelés végösszege eléri a 30.000 Ft-ot (harmincezer Forintot), a Szolgáltató a Vásárló részére szállítási díjat nem számít fel (40 kg alatti megrendelések esetén).

Abban az esetben, ha a megrendelés logisztikai vagy technikai okokból több csomagban kerül kiszállításra, a Szolgáltató egyszeri szállítási díjat számít fel.

A csomagok körmérete nem haladhatja meg a 3 métert. (Körméret = 2x magasság+ 2x szélesség + 1x hosszúság) Maximális méretként 2 m hosszúság kezelhető. A mérethatárokat meghaladó csomagokat extra szállítási díj terheli, melyről a csomag feladása előtt minden esetben emailben értesítjük vásárlóinkat.

A FalcoHigi online shopban vásárolt termék házhozszállítását a Szolgáltató a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.., a továbbiakban: GLS) közreműködésével végzi.

A GLS a küldeményt – a címzésben megjelölt címhelyen – a Vásárlónak, mint címzettnek vagy a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Postarendelet) 9. § (1) bekezdése szerinti egyéb jogosult átvevőnek történő személyes átadással kézbesíti (levélszekrénybe történő kézbesítés kizárt).

Egyéb jogosult átvevőnek minősüla.) a meghatalmazott [Postarendelet 16. § (1) bek. és 19.§];b.) a helyettes átvevő [Postarendelet 16.§ (2) és (3) bek.];c.) az alkalmi átvevő [Postarendelet 15. § (4) bek. és 16. § (4) bek.], valamintd.) a közvetett kézbesítő [Postarendelet 20. §].A Vásárló, mint címzett gondoskodik arról, hogy a kiszállítás várható időpontjában az általa megadott címen a küldeményt ő vagy az egyéb jogosult átvevő átvegye.Házhozszállítási szolgáltatás esetén a Vásárló, mint címzett felelős azért, hogy a címzésben megjelölt címhely (vagy azon belül a címzett, vagy az egyéb jogosult átvevő tartózkodási helye) könnyen és biztonságosan megközelíthető legyen (Postarendelet 14.§).

A Vásárló, mint címzett felelős azért, hogy a címzésben megjelölt címhelyen a címzésben feltüntetett neve/elnevezése megfelelő módon – azaz könnyen és egyértelműen felismerhetően és olvashatóan – legyen feltüntetve.

Amennyiben a címhely (vagy azon belül a címzett, vagy az egyéb jogosult átvevő tartózkodási helye) nem közelíthető meg könnyen és biztonságosan, úgy a GLS nem köteles megkísérelni a kézbesítést, ilyen esetben a küldemény kézbesítése sikertelennek minősül.

A név/elnevezés nem megfelelő feltüntetése esetén a GLS lehetőség szerint megkísérli a kézbesítést, ellenkező esetben a küldeményt kézbesíthetetlennek minősíti.

A Vásárló, mint címzett vagy az egyéb jogosult átvevő a küldemény átvételét aláírásával igazolja. Ha a Vásárló, mint címzett a megrendelés során készpénzes utánvéttel történő fizetést választott, úgy az utánvét összegének kifizetéséig a GLS a küldeményt a Vásárló, mint címzett vagy az egyéb jogosult átvevő részére nem adja át.

A Vásárló, mint címzett az átvételkor a GLS kézbesítője jelenlétében köteles megvizsgálni a küldeményt, annak felbontása nélkül.

Amennyiben a küldemény csomagolásán külső, látható sérülés található (pl. felbontva vagy deformáltan érkezik), vagy egyéb nyilvánvaló körülmény a küldemény részleges elvesztésére, vagy megsérülésére utal, úgy arról a GLS kézbesítője a Vásárló, mint címzett jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel és azt a címzettel aláíratja.

A GLS a kézbesítést két alkalommal kísérli meg. Ha a küldemény kézbesítése a második kézbesítési kísérlet alkalmával is sikertelen, a Szolgáltató törli a megrendelést és erről a Vásárlót e-mailben tájékoztatja.

Ha a Vásárló a törölt megrendelés ellenértékét a Szolgáltató részére már megfizette, a megrendelés törlése estén a Szolgáltató a megrendelés ellenértékét a Vásárló részére visszatéríti.

A kézbesítésre egyebekben a GLS postai szolgáltatásokra vonatkozó, hatályos Általános Szerződési Feltételekben foglaltak irányadók.

6.2. Személyes átvétel

A Szolgáltató FAL-CO7 takarítószolgálat Kft. központi telephelyén (H-1045 Budapest, Berlini út 39.) biztosítja a megrendelés személyes átvételének lehetőséget előzetes tájékoztatás után.

A megrendelés áruházi átvétele minden esetben ingyenes!

7. Árak

A FalcoHigi online shopban feltüntetett árak magyar forintban értendők és magukba foglalják az általános forgalmi adót.

8. Fizetés, számlakiállítás

A FalcoHigi online shopból történő megrendelés esetén online bankkártyával, valamint utánvéttel történő fizetésre van lehetőség.Ha a Vásárló a megrendelést személyesen veszi át bankkártyával és készpénzzel is fizethet.

8.1. Fizetés online bankkártyával

A Vásárló a vételárat és a szállítási költséget online bankkártyával egyenlíti ki. A szolgáltatás díja 290 Ft.

A Szolgáltató a fizetés során a következő bankkártyák elfogadását biztosítja: Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, AMEX.

Az online bankkártyás fizetések az OTP Simple rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó OTP Nyrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény. Az OTP Bank Nyrt. tevékenységét a PSZÁF 1997. november 27. napján kelt, 983/1997/F. számú tevékenységi engedélye alapján folytatja. Az OTP Bank Nyrt. által működtetett informatikai rendszer megfelel a 42/2015 (III.12.) Kormányrendeletben meghatározott zárt informatikai rendszer követelményeinek. A tanúsítvány regisztrációs száma: HUNG-T-ZART-610-2020.

8.2. Utánvét

A Vásárló a vételárat és a szállítási költséget a küldemény futárszolgálat általi kézbesítésekor a futárnak – készpénzben vagy bankkártyával – egyenlíti ki. Készpénzes fizetés esetén csomagonként (azaz 40 kilogrammonként) 390 Ft-os, míg bankkártyás fizetés esetén 800 Ft-os díj terheli ezt a szolgáltatást

8.3. Előre utalásos Fizetés

Megrendeléskor visszaigazoló e-mailt küldünk a megrendelt termék(ek)ről, a vételárról valamint a kiválasztott szállítási mód költségéről. A visszaigazoló emailben megtalálja az átutaláshoz szükséges adatokat. A rendelés összegét köteles 7 napon belül kiegyenlíteni a visszaigazoló e-mailben szereplő Banknál vezetett bankszámlánkra a rendelési kód feltüntetésével. A termékek kiszállítása a pénzügyi teljesítés feldolgozását követően lehetséges.

8.4. Számlakiállítás

A FalcoHigi online shopban történő vásárlásról a Szolgáltató a Vásárló részére papír alapú számlát állít ki.

A Szolgáltató a számlát a Vásárló által megadott címre a csomaggal együtt továbbítja.

A Vásárló által teljesített ellenszolgáltatás részben vagy egészben történő visszatérítése esetén a Szolgáltató a visszatérítésről helyesbítő számlát vagy visszáru bizonylatot állít ki.

A Szolgáltató a helyesbítő számlát a Vásárló által megadott e-mail címre továbbítja, a visszáru bizonylatot a Vásárló részére átadja.

9. Elállási jog

9.1. Az elállási jog gyakorlása

A Vásárlónak joga van ahhoz, hogy a Szolgáltatóval kötött Szerződéstől 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elálljon.

Az elállási határidőattól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;több termék adásvétele esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;több tételből vagy darabból álló termék adásvétele esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

A Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Vásárló elállási jogát erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával vagy – választása szerint – a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező elállási nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.

A Vásárló elállási joga gyakorlásáról a termék visszaküldésével egyidejűleg a visszaküldési űrlapon is nyilatkozhat.

A Vásárló az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatát – postai úton, telefaxon vagy e-mail útján – köteles eljuttatni a Szolgáltató alábbi elérhetőségeinek valamelyikére:

Postai cím: H-1045 Budapest, Berlini út 39.

E-mail: info@falcohigi.hu

Telefon: (36 1) 780 45 13

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt elállási határidő lejárta előtt elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére eljuttatja.

9.2. Visszatérítés

Ha a Vásárló a Szerződéstől eláll, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is.

A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapta vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a Szolgáltató a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A Szolgáltató nem téríti meg azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.

A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.

A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat – a Vásárlót e fizetési mód alkalmazásából adódóan semmilyen többletköltség nem terheli.

Részleges elállás esetén a visszatérített összeg és a Szolgáltató által kiállított helyesbítő számlán szereplő ellenérték között kerekítésből adódóan +/- 1 forint eltérés lehetséges.

9.3. A termék visszajuttatása

A Vásárló köteles a terméket a Szolgáltatónak késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy átadni.

A visszaküldési határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt a terméket a Szolgáltatónak elküldi vagy átadja.

A termék visszaküldésének közvetlen költsége a Vásárlót terheli.

A Vásárló a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért kizárólag akkor felel, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Vásárló a terméket a Szolgáltató részére visszaküldheti vagy visszaviheti a FAL-CO7 Takarítószolgálat Kft. központi telephelyére (H-1045 Budapest, Berlini út 39.).

A Vásárló a visszaküldéshez tetszőleges szállítási módot (postai utat, futárszolgálatot) vehet igénybe.

9.4. Elállási jog alóli kivételek

A Vásárló a FalcoHigi online shopban vásárolt valamennyi termék esetében élhet elállási jogával.

10. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

10.1. Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet.

A Vásárló kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az a Szolgáltatónak – más kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne.Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.A Vásárló a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy annak megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy a Vásárló kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni.

Kicserélés vagy elállás esetén a Vásárló nem köteles megtéríteni a terméknek azt az értékcsökkenését, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 (három) munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül a Szolgáltatóval közölni.

A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

10.2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, e határidő elteltével a Vásárló ezt a jogosultságát elveszti.

A Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a termék hibáját a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagya hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagya termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, ugyanakkor termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval (forgalmazóval) szemben érvényesítheti.

10.3. Jótállás

A Szolgáltatót hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek tekintetében jótállási kötelezettség terheli.

A Vásárló jótállás alapján – választása szerint – az alábbi igényeket érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben:A Vásárló kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az a Szolgáltatónak – más jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne.

Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.

A Vásárló a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy annak megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy a Vásárló kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni.

Kicserélés vagy elállás esetén a Vásárló nem köteles megtéríteni a terméknek azt az értékcsökkenését, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 (három) munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a Szolgáltatónak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

A Vásárló választott jótállási jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló jótállásból eredő jogait a jótállási jeggyel érvényesítheti, ugyanakkor a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy Vásárló rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A jótállási jegy rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén a Vásárló a szerződés megkötését az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlával vagy nyugtával – bizonyíthatja.

Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Kijavítás iránti igény teljesítésekor a Szolgáltatónak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját,a hiba okát és a kijavítás módját, továbbáa termék Vásárló részére történő visszaadásának időpontját.

A Vásárló jótállásból eredő jogait a termék átvételétől számított 1 (egy) éven belül érvényesítheti.

E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, ugyanakkor a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 10.1. és a 10.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

11. Panaszkezelés, jogérvényesítés, vitarendezés

11.1. Panaszkezelés

A Vásárló a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Cím: FAL-CO7 takarítószolgálat Kft., H-1139 Budapest, Lomb u. 31/B

Honlap: www.falco7.hu

E-mail: kozpont@falco7.hu

Telefon: (36 1) 780 45 13

A Vásárló szóbeli panaszát a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt.

Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát, valamint a panaszra adott érdemi válaszát a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül megküldi a Vásárlónak.

A Vásárló írásbeli panaszát a Szolgáltató a beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt.

11.2. Békéltető testület

A Vásárló a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független békéltető testülethez fordulhat.

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló a vitás ügy rendezését a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje.

A Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 36/C. § (1) bekezdése szerinti általános alávetési nyilatkozatot nem tett.Békéltető testületi eljárás – illetékességi októl függően – az alábbi békéltető testületeknél kezdeményezhető:

a, A Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint az ÁSZF 2. számú mellékletében felsorolt békéltető testületekhez fordulhat.

b, A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége a következő:

A Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefon: 06 (1) 488 21 31

A békéltető testületek elérhetőségéről és a békéltető testületi eljárásról további részletes információk a www.bekeltetes.hu oldalon érhetők el.

11.3. EU-Bizottság online vitarendezési platform

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet alapján az Európai Bizottság létrehozta az online vitarendezési platformot.

Az online vitarendezési platform célja, hogy elősegítse az Európai Unióban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (Norvégia, Izland, Lichtenstein) tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (Norvégia, Izland, Lichtenstein) letelepedett kereskedők közötti online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezését.

A Vásárló az online vitarendezési platformon keresztül is kezdeményezheti online vásárlással kapcsolatos panaszának rendezését.

Az online vitarendezési platform a https://ec.europa.eu/odr oldalon érhető el.

11.4. További jogérvényesítési lehetőségek

A Vásárló panaszával fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat, illetve a jogvita rendezése érdekében bírósági eljárást kezdeményezhet.

A fogyasztóvédelmi hatóság feladatait elsőfokon a megyei kormányhivatalok (fővárosi kormányhivatal) járási (fővárosi kerületi) hivatalai látják el.

A járási hivatalok elérhetősége megtalálható a http://jarasinfo.gov.hu/ oldalon.

Használt vagy hulladékká vált elektronikus eszközök visszavételeAz elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a Szolgáltató a használt vagy hulladékká vált elektronikus, elektromos berendezéseket üzleteiben térítésmentesen visszaveszi, amennyiben azokat a Szolgáltató forgalmazza vagy a forgalmazott eszközökkel jellegükben és funkciójukban megegyeznek, és azokat a Vásárló a Szolgáltató részére visszavételre felajánlja.

A Szolgáltató a használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés visszavételét megtagadhatja, ha az elektromos, elektronikus berendezés az emberi egészségre, testi épségre vagy a környezetre súlyos veszélyt jelent.

Ha a Vásárló a használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a forgalmazás helyszínén visszavételre felajánlja, a Szolgáltató a Vásárló részére új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén vásárlási utalványt ad.

A vásárlási utalvány kizárólag természetes személy részére adható.

Egy darab vásárlási utalvány csak egy darab új elektromos, elektronikus berendezés vásárlásához és csak a használt elektromos, elektronikus berendezés átadásának napján és helyszínén történő új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén használható fel. A vásárlási utalvány összege nem áthárítható.

13. FalcoHigi ügyfélfiók

A Vásárló a regisztrációval személyes FalcoHigi ügyfélfiókot hozhat létre. A FalcoHigi ügyfélfiók létrehozására és használatára az alábbi feltételek vonatkoznak.

13.1. Regisztráció

A FalcoHigi ügyfélfiók név szerint regisztrált felhasználóhoz kötődik. Egy Vásárló egy FalcoHigi ügyfélfiókkal rendelkezhet.

A regisztráció feltétele a 18. életév betöltése. A regisztráció a Vásárló részéről önkéntes.

A regisztrációhoz elengedhetetlenül szükséges, hogy a Vásárló megadja vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, valamint egy jelszót.

A Vásárló köteles a kitöltés során valós adatokat megadni. A Vásárló nem adhat meg álnevet vagy idegen nevet.

13.2. Használat

A Vásárló felhasználónevét és jelszavát más személynek nem adhatja tovább, valamint a nyilvánosság számára látható helyre nem helyezheti ki.

A Vásárló köteles bejelentkezési adatait mások számára nem hozzáférhető módon tárolni és a jogosulatlan hozzáféréstől megvédeni.

Ha a Vásárló tudomást szerez arról, hogy bejelentkezési adataival visszaéltek, köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni annak érdekében, hogy a Szolgáltató megtehesse a megfelelő intézkedéseket.

A Vásárló nem alkalmazhat olyan szoftvert vagy programot – ideértve különösen a hekkelési kísérletet, kémprogram alkalmazását, vírusokat vagy férgeket –, amely a FalcoHigi ügyfélfiók működését vagy rendelkezésre állását megváltoztatja vagy korlátozza.

A Vásárló a bejelentkezési adataival való visszaélésért felelősséggel tartozik.

A Vásárló köteles a Szolgáltatónak a FalcoHigi ügyfélfiók, valamint a FalcoHigi online shop használatával kapcsolatos utasításait és tájékoztatását figyelembe venni.

A Szolgáltató a Vásárló számára a FalcoHigi ügyfélfiók használatát határozatlan időre szólóan, ingyenesen biztosítja.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a regisztrációból, illetve a FalcoHigi ügyfélfiók használatából egyes Vásárlókat bármikor indokolás nélkül kizárjon, továbbá, hogy a FalcoHigi ügyfélfiókot vagy egyes szolgáltatásait megszüntesse.

13.3. A FalcoHigi ügyfélfiók törlése

A Szolgáltató jogosult a Vásárló FalcoHigi ügyfélfiókját törölni, ha a Vásárló a FalcoHigi ügyfélfiók használatára vonatkozó feltételeket nem tartja be.

Amennyiben a Szolgáltató a Vásárló FalcoHigi ügyfélfiókját törölte, a Vásárló ismételt regisztrációra csak a Szolgáltató kifejezett hozzájárulásával jogosult.

A Vásárló bármikor törölheti saját FalcoHigi ügyfélfiókját.

14. Hírlevél küldése

A Vásárlónak a regisztráció során lehetősége van arra, hogy a Szolgáltató által küldött hírlevélre feliratkozzon.

A Vásárló feliratkozási szándékáról a Hírlevélre vonatkozó tájékoztatás tudomásulvételét követően a rendelkezésre álló jelölőnégyzet kipipálása útján nyilatkozhat.

A hírlevélre feliratkozás a Vásárló részéről önkéntes és a Vásárló a hírlevélről bármikor leiratkozhat.

A hírlevélről történő leiratkozás a bármely hírlevél végén megtalálható „Leiratkozás a hírlevélről” linken keresztül a leiratkozási szándéknak az info@falcohigi.hu e-mail címre vagy a FalcoHigi ügyfélszolgálatára, H-1045 Budapest, Berlini út 39. címre történő bejelentése útján lehetséges.

15. Digitális adattartalom

15.1. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A digitális adattartalom működését a Szolgáltató

Név: Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft. (1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56. Adószám: 13504786-2-41) szerverein keresztül biztosítja.

Az adatok továbbítása titkosítva történik, melyhez a Szolgáltató SSL (Secure Socket Layer) titkosítási rendszert használ.

A Szolgáltató a www.falcohigi.hu weboldal adatainak védelme, az adatvesztés, az adatokhoz illetéktelen személy általi jogtalan hozzáférés, valamint az illetéktelen személy általi jogtalan adatmódosítás megelőzése érdekében technikai és szervezeti intézkedéseket tesz.

A Vásárló FalcoHigi ügyfélfiókjához csak a fiókhoz tartozó jelszóval lehet hozzáférni.

15.2. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

A www.falcohigi.hu oldal valamennyi ismert böngésző legújabb verziójával kompatibilis.

16. Felelősség

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a www.falcohigi.hu weboldal folyamatos elérhetőségét és rendelkezésre állását biztosítsa, ugyanakkor azért felelősséget nem vállal.

Nem felel a Szolgáltató a weboldal használatával összefüggésben keletkezett olyan károkért, melyeket szoftverhiba, számítógépes kártevők, telekommunikációs hálózat hibája, rendszerhiba, üzemzavar vagy egyéb technikai jellegű hiba okozott.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a www.falcohigi.hu oldalon megjelenő tartalom más személy által történő jogellenes megváltoztatásáért, továbbá azért a tartalomért, amely hozzájárulása vagy tudomása nélkül kerül a www.falcohigi.hu oldalon elhelyezésre és a Szolgáltató számára műszakilag nem lehetséges, hogy annak elérését és használatát megakadályozza.

Közvetlenül vagy közvetetten idegen weboldalra mutató link, hiperlink esetén a Szolgáltató a megjelenített idegen oldal tartalmától elhatárolódik, sem az idegen weboldalért, sem az idegen tartalomért felelősséget nem vállal.

A www.falcohigi.hu weboldal tartalma a legnagyobb gondossággal került összeállításra és a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a www.falcohigi.hu weboldalon szereplő információk pontosak, aktuálisak és teljeskörűek legyenek.

A FalcoHigi online shopban vásárolt termék átvételét követően a Vásárló felelőssége, hogy a termék csomagolásán szereplő információkat megismerje és ne kizárólag a weboldalon található adatokra hagyatkozzon.

A termékkel kapcsolatos további tájékoztatásért a Vásárló a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához fordulhat az ÁSZF 1. pontjában meghatározott elérhetőségeken.

Ha a FalcoHigi online shopban a Szolgáltató minden gondossága ellenére helytelen ár kerül feltüntetésre – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, így a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árra –, a Szolgáltató nem köteles a Terméket a helytelen áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a www.falcohigi.hu oldal tartalmát bármikor módosítsa, a weboldal elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse.

Fenti rendelkezések a magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, azok keretei között értendők és a Vásárló jogainak érvényesítését semmilyen módon nem érintik.

17. Termékértékelés

A Vásárló a FalcoHigi online shopban megvásárolható termékeket a www.falcohigi.hu oldalon 1-5 csillaggal és szöveggel értékelheti.

A termékértékeléshez regisztrációra nincs szükség.

A termék értékelése során a Vásárlónak meg kell adnia egy felhasználónevet.

A termékértékelés részletes szabályait a termékértékeléshez kapcsolódó Felhasználási feltételek tartalmazzák.

A termékértékeléssel összefüggő adatkezelés az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint történik.

18. Adatvédelem

Személyes adatai kezelésére a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak irányadók, mely elérhető és letölthető az alábbi oldalról: Adatkezelési Tájékoztató.

19. Záró rendelkezések

A Szolgáltató jogosult alvállalkozót, valamint adatfeldolgozót igénybe venni.

A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, arra a magyar jog szabályai az irányadók.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a polgári törvényről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet, az elektromos/elektronikus berendezésekkel és izzókkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

Letölthető ÁSZF

A békéltető testületek elérhetősége:https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek